Egeriis navnet (og dets vej til Samsø) Skip Navigation Links
HjemExpand Hjem

For at gøre en lang historie kort, så stammer navnet Egeriis fra landsbyen Egeris i Vestjylland. Herfra gik "turen" til Freerslev, videre til København og derfra til Samsø.

Fra min udvidede slægtsforskning:
---far---morSlægtsled (for mig)
Christen Laursen
StarBlue 13-sep-1660
CrossBlue sep-1714
Birgithe Sophie (Laursen) Andersdatter
StarRed 1666
CrossRed 16-dec-1729
Tip(6)oldeforældre
Christen blev født på Møllegården i Egeris. Faren (der jo nok hed Laur) drev en vandmølle ved den nærliggende Egeris Bæk. Endvidere havde man kro med overnatning for kunder til møllen samt for rejsende. Uden for Egeris havde man en mark med får og hertil et fårehus.
Da Christens ældre bror Laur Lars Laursen blev voksen, byggede man Egerisgård, hvor fårehuset lå, og Laur flyttede derud.
Laur blev imidlertid gift med en Skivbo (Karen Sørensdatter) og flyttede til Skive, hvorefter Christen overtog Egerisgård.
Møllegården blev udlejet til en "fremmed" efter forældrene.
Christen og Birgithe fik tre børn på Egerisgård, og børnene døbtes Egeris (med enkelt-i).
Thyge Christensen Egeris
StarBlue 1690
CrossBlue 6-aug-1742
Mette (Egeris) Madsdatter
StarRed 1695
CrossRed 1750
Tip(5)oldeforældre
Thyge og Mette overtog Egerisgård efter Christen og Birgithe.
Thyge og Mette fik 9 børn på Egerisgård.
Christian Thygesen Egeris
StarBlue 1-jun-1730
CrossBlue 29-mar-1793
Ellen (Egeris) Laursdatter
StarRed 1725
CrossRed 22-okt-1791
Tip(4)oldeforældre
Christian flyttede som ung til Freerslev ved Haslev (sydligt i Roskilde amt), hvor han arbejdede som toldkontrollør.
Christian og Ellen fik kun ét barn; men Ellen havde i forvejen fire børn med sin første mand (Erich Jørgensen Wind; død 1758).
Det ser ud til, at Christian boede i København de sidste leveår.

Her sluttede det så reelt med mine forfædre i Egeris. Ingen af Christians otte søskende overtog Egerisgård. Den blev solgt til en "fremmed" efter Thyge og Mette. Møllegården blev solgt til lejeren.
Christians fire år yngre søster Birgitte Sopie Thygesdatter blev gift med den nye ejer af Møllegården; men de kaldte sig ikke Egeris.
Erik Wind Egeriis
StarBlue 1761
CrossBlue 28-dec-1839
Marie Susanne (Egeriis) Mackene
StarRed 10-jun-1773
CrossRed 29-jan-1851
Tip(3)oldeforældre
Erik fik mellemnavn efter morens første mand.
Jeg ved ikke, hvorfor Eriks efternavn blev stavet med dobbelt-i. Jeg tror, det er lidt tilfældigt. Faktisk er der også to i'er i flere af tip(4)oldefar Christians ældre søskendes Egeriis. Hvorom alting er, så staves Eriks - og alle hans efterkommeres Egeriis altså med dobbelt-i.
Erik flyttede som ung til København (Sankt Annae Gade 91), hvor han arbejdede som kopiist (hvad det så end er).
I ca. 1788 flyttede Erik til Ørby på Samsø, hvor han foruden at drive landbrug også arbejdede som toldkontrollør/vejer og måler.
På Samsø blev Erik først gift med Margrethe Marie Luja (død 1793), og de fik to børn.
Erik og Marie fik fire børn.
Christian Hendrich Egeriis
StarBlue 24-jun-1806
CrossBlue 17-maj-1888
Cecilie / Sidsel (Egeriis) Hansdatter
StarRed 4-mar-1804
CrossRed 30-dec-1876
Tip(2)oldeforældre
Christian og Cecilie boede først i Onsbjerg på Samsø og senere i Besser på Samsø, hvor de drev landbrug og Christian var sognefoged.
Christian og Cecilie fik tre børn. Cecilie havde endvidere en datter med sin første mand (Anders Larsen Steen; død 1836).
Anders Christian Steen Egeriis
StarBlue 27-jul-1840
CrossBlue 5-aug-1883
Anna Marie (Egeriis) Christensdatter
StarRed 27-mar-1844
CrossRed 16-sep-1898
Tipoldeforældre
Anders fik mellemnavnet Steen efter morens første mand.
Anders og Anna boede i Besser på Samsø. Anders var snedker.
Anders og Anna fik syv børn.

Som det ses på årstallene, blev hverken Anders eller Anna ret gamle. Det er helt sikkert grunden til, at min mormor aldrig har fortalt mig om sin farfar og farmor; de var simplethen væk før hendes tid.
Mikkel Søren Egeriis
StarBlue 20-dec-1876
CrossBlue 12-maj-1958
Karen Margrethe (Egeriis) Andersen
StarRed 6-sep-1878
CrossRed 16-okt-1942
Oldeforældre
Mikkel og Karen boede i starten i Ørby på Samsø; først sammen med Karens far (Anders Rude Sørensen, Karens mor Johanne var død nogle få år tidligere) - senere i eget hus. Mikkel var i den periode røgter på Brattingsborg.
Omkring 1920 købte de et husmandssted på Sannholm (mellem Tranebjerg og Langemark på Samsø), og her boede de, da Karen døde.
Mikkel boede efterfølgende i parcelhus på strandvejen i Ballen på Samsø og til sidst i "aftægtsbolig" hos søn og svigerdatter Anders og Olivia i Nørre Åby på Fyn.
Mikkel og Karen fik 11 børn (foruden et dødfødt).

Mikkel er den eneste af ovenstående aner, der har levet i min tid. Jeg husker ham svagt, selv om han døde, mens jeg var lille.
Ole Barner Nielsen
StarBlue 30-nov-1902
CrossBlue 13-jun-1962
Johanne Marie (Egeriis) Nielsen
StarRed 30-jan-1904
CrossRed 9-nov-1998
Bedsteforældre
Morfar og mormor boede først en kort periode i Tranebjerg og derefter i Brundby på Samsø.
Mormor sluttede af med 3½ år på Tranebjerg plejehjem.

Efterskrift:
Laur Lars Laursen, tip(6)oldefars bror der blev gift med en Karen Sørensdatter og flyttede til Skive, døbte også sine børn Egeris.
Den gren af slægten staver stadig Egeris som landsbyen, altså med enkelt-i.
Der skulle være udgivet en bog "Vor slægt fra Egerisgård" om dem.
Et sogn i Skive hedder Egeris efter denne "del af familien".


Kort og billeder:

Slægtens gårde i Egeris (som de ser ud fra oven i dag).
Klik for Google maps

Egeris på "verdenskortet" og "turen" til Samsø.
Klik for Google maps

Et gammelt foto af Egeris Møllegård og mølle.
Klik for at se fotografiet (nyt vindue)

Et gammelt foto af Egerisgård.
Klik for at se fotografiet (nyt vindue)

Et foto af Egerisgård fra da jeg besøgte den i 2008.
Klik for at se fotografiet (nyt vindue)

Mine oldeforældre Mikkel og Karen med deres 4 ældste børn.
Klik for at se fotografiet (nyt vindue)